Integritetspolicy

I denna integritetspolicy ger SmartBudget ApS ("SmartBudget", "vi", "oss") den information som krävs enligt förordning (EU) 2016/679 ("GDPR") om vår behandling av personuppgifter om kunder, leverantörer, affärspartners och andra externa personer, med undantag för kandidater till tjänster hos SmartBudget.

1. Dataansvarig

Dataansvarig för databehandlingen är:

SmartBudget ApS – som är ett registrerat binamn för GoSimplo ApS

CVR number: 41221208

Slotsgade 52E, 3400 Hillerød, Danmark

Email: hallo@smart-budget.se

2. Vår användning av dina personuppgifter

Vi kan behandla personuppgifter om dig för följande ändamål:

1) Ingående eller uppfyllande av ett avtal

2) Allmän drift och administration

3) Drift av vår webbplats

Hver av behandlingsaktiviteterna beskrivs mer detaljerat i avsnitten nedan.

2.1 Ingå eller fullgöra ett avtal

När du eller organisationen du representerar ingår ett avtal med SmartBudget, inklusive ett avtal om att använda de tjänster vi erbjuder, kan vi behandla följande kategorier av information om dig:

• Navn och befattning

• Din arbetsadress, e-post och telefonnummer

• Korrespondens och köphistorik

• Fakturor och betalningsinformation

Syftet med denna behandling är att etablera och hantera din relation med oss ​​som kund, säljare eller affärspartner.

Den rättsliga grunden för behandlingen är:

• GDPR artikel 6(1)(b), eftersom behandlingen är nödvändig för att ingå eller uppfylla ett avtal med dig eller den organisation du representerar.

• GDPR artikel 6(1)(c), eftersom behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi är föremål för, främst den danska bokförings- och redovisningslagen.

• GDPR artikel 6(1)(f), eftersom behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt berättigade intresse av att administrera vår relation till dig.

Vi opbevarer oplysninger om transaktioner i fem år fra udgangen af det år, transaktionen er relateret til, i overensstemmelse med kravene i bogførings- og regnskabsloven. Stamdata (navn og kontaktoplysninger) opbevares i fem år fra udgangen af året for den seneste transaktion med dig.

Vi kan dog opbevare oplysninger i en længere periode, hvis dette er nødvendigt for at vi kan overholde en juridisk forpligtelse eller for at etablere, udøve eller forsvare et retskra

2.2 Generell drift och administration

Om vi ​​interagerar med dig angående andra ändamål än ett avtal som beskrivs i avsnitt 2.1 ovan, eller i samband med din användning av vår webbplats, som beskrivs nedan i avsnitt 2.3, kan vi behandla personuppgifter om dig i syfte att stödja relationen och kommunikationen med dig, samt för att säkerställa en effektiv drift av vårt företag. För dessa ändamål kan vi behandla följande kategorier av personlig information:

• Namn och kontaktuppgifter (såvida du inte kontaktar oss som privatperson, kommer kontaktuppgifterna vara dina kontaktuppgifter på jobbet)

• Korrespondens och köphistorik samt annan information som är relevant för vårt förhållande

Den rättsliga grunden för vår behandling är – beroende på arten av vår relation med dig – antingen:

• GDPR artikel 6(1)(b), eftersom behandlingen är nödvändig för att ingå eller uppfylla ett avtal med dig eller den organisation du representerar, eller

• GDPR artikel 6(1)(f), eftersom behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt berättigade intresse av att hantera vår relation med dig.

Där vår behandling av uppgifter om dig avser finansiella transaktioner kommer vi – som huvudregel – att lagra uppgifter om de enskilda transaktionerna under fem år från utgången av det år som den enskilda transaktionen avser enligt bokförings- och bokföringslagen. Stamdata (namn och kontaktuppgifter) lagras i fem år från slutet av året för den senaste transaktionen med dig.

Om du kommunicerar med oss ​​av andra skäl kommer vi – som huvudregel – att lagra informationen i två år från utgången av det år då vår senaste kommunikation skedde.

Däremot kan vi komma att lagra information under en längre period om detta är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet eller för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

2.3 Drift av vår hemsida

samband med drift och optimering av vår webbplats kan vi samla in följande kategorier av personuppgifter:

• Information om din enhet och webbläsare, inklusive i vissa situationer din IP-adress, webbläsartyp och annan information om din hårdvara och programvara.

• Information om din navigering på och mellan våra webbplatser, samt de resurser du har tillgång till.

• Identifikationsnumret för din mobila enhet.

• Dina inställningar (t.ex. språk- och cookieinställningar).

• Annan information som samlas in genom cookies och liknande spårningstekniker.

Den rättsliga grunden för denna behandling är GDPR artikel 6(1)(f), eftersom behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja vårt berättigade intresse av att förstå hur vår webbplats används i syfte att kontinuerligt tillhandahålla en välfungerande och relevant webbplats, samt att få en förståelse för våra kunders behov, så att vi kan säkerställa att våra marknadsföringsinsatser är riktade och relevanta för mottagarna.

Lagringstiden beror på det specifika syftet med den enskilda cookien och den information som lagras.

Information kan exporteras och lagras under en längre tid än vad som anges för de enskilda kakorna om det är nödvändigt för att vi ska uppfylla en rättslig skyldighet, eller för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

3. Databehandlare och avslöjande

Vi kan komma att dela din information med leverantörer (databehandlare) som stödjer vår verksamhet, till exempel leverantörer som är involverade i driften av våra IT-system.

4. Dina rättigheter som registrerade

Som registrerad har du följande rättigheter:

• Rätt att begära insyn i eller rättelse eller radering av de personuppgifter vi behandlar om dig.

• Rätt att invända mot behandlingen och att få behandlingen begränsad.

• I synnerhet har du en ovillkorlig rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföringsändamål

• Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Återkallande av ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av behandlingen förrän den tidpunkt då du återkallar ditt samtycke.

• Där behandlingen av dina personuppgifter baseras på din rätt att få en kopia av de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande, maskinläsbart format (dataportabilitet).

• Rätt att lämna in ett klagomål till en datatillsynsmyndighet, till exempel den danska dataskyddsmyndigheten.

Observera att villkor eller begränsningar kan gälla för dessa rättigheter. Därför kan vi inte vara skyldiga att efterkomma någon begäran från dig att utöva dina rättigheter.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss, jfr. kontaktuppgifter i avsnitt 1.

5. Uppdateringar

SmartBudget kan granska och uppdatera denna sekretesspolicy när som helst.