Villkor och Betingelser

1. Inledning

1.1 Dessa Villkor och Betingelser gäller för SmartBudget ApS ("SmartBudget"), CVR nr. 41221208, leverans av programvarutjänster i samband med utarbetande av finansiella budgetar ("Tjänsten"). SmartBudget är ett registrerat binamn för företaget GoSimplo ApS.

1.2 Systemet levereras endast till företagskunder.

1.3 Genom att registrera Tjänsten accepterar kunden ("Abonnenten") de villkor och betingelser som gäller för användningen av Tjänsten utan tidsbegränsning. Villkor och betingelser gäller fullt ut om inte annat anges i skriftlig överenskommelse mellan SmartBudget och Abonnenten.

1.4 Abonnenten kan kontinuerligt registrera en eller flera användare av SmartBudget.

1.5 Förändringar av befintliga Villkor och Betingelser, som inte kan klassificeras som rent redaktionella, ska meddelas alla Abonnenter via e-post med 60 dagars varsel. E-postmeddelanden kommer att skickas till alla användare av det enskilda Systemet. Varje registrerad användare av Systemet är ansvarig för att ange sin aktuella e-postadress. Varje meddelande, avisering eller liknande från SmartBudget som skickas till den av användaren angivna e-postadressen har samma rättsliga verkan som om de hade skickats med vanlig post.

2. SmartBudget's tjänst

2.1 SmartBudget leverer en webbaserad tjänst som ger Abonnenter möjlighet att skapa finansiella budgetar och slutföra dessa med hjälp av logiska regler för prognoser. Tjänsten levereras enligt beskrivningen på SmartBudgets hemsida med de ändringar som beskrivs i orderbekräftelsen, om en sådan utfärdas.

2.2 SmartBudgets tjänst är i ständig utveckling och levereras i den aktuella versionen av tjänsten vid varje given tidpunkt.

2.3 SmartBudget strävar efter att kontinuerligt leverera tjänsten utan betydande avbrott eller förseningar, dock garanterar inte SmartBudget en specifik drifttid för tjänsten. Vid fel, misslyckanden eller avbrott av tjänsten ska SmartBudget vidta åtgärder inom rimlig tid. Abonnenten ska bistå SmartBudgets ansträngningar i skälig omfattning.

2.4 SmartBudget-tjänsten är uteslutande för abonnentens användning. Abonnenten har inte rätt att göra tjänsten tillgänglig för någon tredje part.

3. Pris och betalning

3.1 Om inte Abonnenten raderar Tjänsten, kommer Abonnenten att ha permanent åtkomst till den i en av 3 lägen:

• Provversion. Startläget utan tidsbegränsning, som avslutas vid aktivering av första betalningsperioden.

• Förbetald period (ingen automatisk förnyelse).

• Läsrättigheter. Läget som automatiskt aktiveras när en förbetald period löper ut. Med åtkomst för att se och skriva ut alla historiska budgetar.

3.2 För abonnenter registrerade i Danmark, tillkommer gällande moms på samtliga priser.

3.3 En förbetald period kan inte avanmälas eller återbetalas.

3.4 Accepterade betalningsmetoder är kreditkort eller användning av kampanjkoder köpta på faktura.

3.5 SmartBudget har rätt att utan förvarning justera priser för framtida perioder som ännu inte har betalats.

4. Abonnentens förpliktelser

4.1 Det är ensamt abonnentens ansvar att säkerställa att abonnentens användning av tjänsten och abonnentens egna system är i enlighet med:

(i) Abonnentens egna riktlinjer

(ii) Lagstiftning, inklusive lagar om privatlivets fred

(iii) Vanliga och rimliga säkerhetsförfaranden för skydd av system och data.

5. Ansvar

5.1 SmartBudget är ansvarigt för handlingar eller försummelse enligt dansk lag avseende skadestånd. SmartBudget kan inte hållas ansvarigt för indirekta förluster, inklusive driftsförluster, förlorad vinst, förlust av omsättning eller liknande.

5.2 SmartBudget kan inte hållas ansvarigt för förlust eller ändring av data som tas emot eller överförs från Abonnenten, och SmartBudget ska inte hållas ansvarigt för förlust till följd av obehörig åtkomst till Abonnentens data och/eller system, förutom i den utsträckning SmartBudgets vårdslöshet orsakade en sådan förlust, ändring av data eller obehörig åtkomst.

6. Tjenestens varighed

6.1 Abonnenten kan avsluta Tjenesten när som helst utan förvarning. Det enda sättet att göra detta är genom att radera kontot från SmartBudgets användargränssnitt. Effekterna av radering är:

1. Tjänsten blir omedelbart otillgänglig för alla användare

2. Förbetalda perioder återbetalas inte

3. All data i SmartBudget raderas omedelbart och fullständigt

4. Det kommer inte längre att finnas tillgång till kopior av tidigare utfärdade fakturor från SmartBudget

6.2 SmartBudget har rätt att meddela Abonnenten om uppsägning av Tjänsten med 3 månaders varsel. Meddelande kommer att skickas till alla användare hos Abonnenten. Eventuella betalningar för perioder efter den slutgiltiga uppsägningsdagen kommer att återbetalas.

7. Dataaggregering

7.1 SmartBudget har rätt att samla in anonymiserad data från abonnenter för användning av benchmarking och intelligenta förslag i systemet.

8. Språkval, domstol och lagval

8.1 Eventuelle tvister och oenigheter avgörs uteslutande av de allmänna danska domstolarna och enligt dansk lag, med undantag för de danska reglerna om lagval. Domstol för eventuell tvist eller oenighet är Köpenhamns tingsrätt.